Alimentatie en een Big Mac

Bij het vaststellen van de alimentatie wordt altijd de draagkracht van de onderhoudsplichtige berekend. Dit kan echter vrij complex zijn, op het moment dat de onderhoudsplichtige in het buitenland woont. De kosten voor levensonderhoud kunnen per land immers behoorlijk verschillen. De prijs van een Big Mac kan op dat moment de oplossing bieden.

Bij de berekening van de draagkracht van de onderhoudsplichtige wordt namelijk altijd rekening gehouden met het bedrag dat de onderhoudsplichtige nodig heeft om in de primaire kosten van zijn/haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit bedrag wordt gelijk gesteld aan de bijstandsnorm. De bijstandsnorm is per land echter verschillend. Op het moment dat de onderhoudsplichtige in het buitenland woont, dient er dus een correctie plaats te vinden op deze bijstandsnorm. Om het verschil in de bijstandsnorm per land te berekenen, kan de Big Mac-index gebruikt worden.

De Big Mac-index is een informele berekeningswijze om de koopkracht van twee landen te vergelijken, ontworpen door het financieel-economische weekblad ‘The Economist’ ’uit Groot-Brittannië. De methode gaat ervan uit dat de kostprijs van een Big Mac, afgezet tegen het welvaartsniveau van een land, in elk land ongeveer even hoog moet zijn. De Big Mac is immers in ieder land gelijk. Het bevat dezelfde producten zoals brood, vlees, groente, verpakkingsmateriaal en arbeid. Dit maakt dat de prijs van een Big Mac die in een land moet worden betaald, een indicatie geeft van de kosten van levensonderhoud in dat land. Zo is gebleken dat per januari 2018 Zwitserland het duurste land is, hier wordt namelijk € 5,53 betaald voor een Big Mac. De Big Mac is het goedkoopste in Oekraïne. Hier kunt u een Big Mac kopen voor slechts € 1,34.

De gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft in december 2017 nog de Big Mac-index in een alimentatieprocedure toegepast en kwam tot de conclusie dat de levensstandaard in Amerika hoger was dan de levensstandaard in Nederland. Dit had bij de vaststelling van de alimentatie tot gevolg dat de man een hoger bedrag voor zijn eigen levensonderhoud mocht behouden, waardoor de man minder alimentatie hoefde te betalen.