Wat is mediation?

Mediation kan een goed hulpmiddel zijn voor iedereen die in onderling overleg goede afspraken wil maken over de afwikkeling van de echtscheiding of verbreking van de samenleving.

Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, is mediation eigenlijk altijd aan te raden aangezien het voor de kinderen van allergrootst belang is dat hun ouders in onderling overleg goede afspraken kunnen maken. Hetgeen een goede basis vormt voor de toekomst.

Bij mediation praten partijen met elkaar onder begeleiding van een professionele mediator. De mediator is een onpartijdige bemiddelaar die samen met partijen op zoek gaat naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar de juridische kant van de zaak, maar ook naar de eventuele onderliggende emoties.

Indien partijen in gezamenlijk overleg tot afspraken komen, zal de mediator die afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan. De (advocaat-)mediator zal vervolgens een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. Men hoeft dus niet naar de rechtbank.

Wat zijn de voordelen van mediation?

  • Mediation is de minst kostbare manier om van elkaar te scheiden. Partijen delen de kosten van de mediation.
  • Mediation gaat snel: gemiddeld wordt er iedere 2 weken een gesprek ingepland. Zo blijft het proces in beweging.
  • Bij mediation kunnen partijen in onderling overleg alles afspreken. Hetgeen niet het geval is bij de rechtbank. Partijen kunnen bij mediation dan ook zoeken naar de regeling die het beste bij hen past. Waarbij wel de opmerking wordt gemaakt dat voorstellen en uitspraken die tijdens mediationgesprekken worden gedaan pas bindend zijn, wanneer de afspraken daadwerkelijk zijn vastgelegd in een (ondertekend) convenant.
  • Partijen houden zelf de regie over hun eigen zaak.
  • Bij mediation komt en blijft de communicatie op gang.
  • Partijen geven gezamenlijk vorm aan het ouderschap.
  • Omdat de afspraken gezamenlijk worden gemaakt, is de motivatie om daar ook gevolg aan te geven hoger dan wanneer de rechtbank een beslissing neemt en deze beslissing aan partijen wordt opgelegd.

Professioneel mediator

Blat advocaten kan u bijstaan met een professionele mediator, die u uitstekend kan helpen bij het begeleiden van het proces. Voor meer informatie over mediation verwijzen wij u onder meer naar de websites van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (www.verenigingfas.nl en www.verder-online.nl).

Contact

Wilt u meer weten over mediation, of wilt u nagaan of uw zaak geschikt is voor mediaton? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.