Ouders hebben de verplichting om op financieel vlak bij te dragen voor de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.

Bij een echtscheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of bij beëindiging samenleving, dient derhalve te worden bekeken hoe deze financiële zorg over de ouders moet worden verdeeld. Wat een redelijk bedrag aan kinderalimentatie is, hangt af van veel aspecten. Bij de berekening van kinderalimentatie wordt rekening gehouden met het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeft (de behoefte) en het bedrag dat de alimentatieplichtige kan betalen (de draagkracht).
 

(her)berekening alimentatie
Omdat de hoogte van de alimentatie van veel factoren afhankelijk is, en deze factoren ook nadien veelal kunnen wijzigen (o.a. verlaging van het inkomen, komst van een nieuw kind, wetswijzigingen) is het verstandig om een (hernieuwde) alimentatieberekening te laten maken. Zo kan u precies zien wat redelijk is in uw specifieke geval.

Voor het (her)berekenen van alimentatie, werken wij veelal met vaste tarieven. Zodat men weet waar hij/zij aan toe is. In een eerste intakegesprek kan door ons een inschatting worden gemaakt van de kosten.