Bij een echtscheiding komt er veel op je af. Er moeten afspraken worden gemaakt over de kinderen, in bijvoorbeeld een ouderschapsplan. Daarnaast moet er een berekening worden gemaakt voor kinderalimentatie en/of partneralimentatie en moeten alle spullen verdeeld worden. Vaak moet er ook gezocht worden naar een andere woning voor beide of één van de partners. Gelet op de huidige woningnood is dit laatste vaak een serieus probleem.

Woningnood

Ondanks de coronacrisis blijven de huizenprijzen maar stijgen. Dat is lastig als je een huis wilt kopen, maar door de hoge prijzen is het niet alleen dringen geblazen op de markt voor koopwoningen. Ook een (sociale) huurwoning is steeds moeilijker om te vinden. Bij elkaar heeft Nederland een tekort van bijna 300.000 woningen. Dat tekort betekent niet alleen dat het voor mensen lastig is om te verhuizen, maar dat er ook daadwerkelijk mensen zijn die helemaal geen dak boven hun hoofd hebben.

Als gevolg van de woningnood zijn er stellen die langer bij elkaar (moeten) blijven dan zij eigenlijk willen. Door het gebrek aan woningen lukt het immers vaak niet om een andere passende en betaalbare woning te vinden. Dit creëert moeilijke situaties, omdat het spanningen tussen echtgenoten met zich meebrengt. Vaak zijn er ook nog kinderen in het spel, die hier de gevolgen van ondervinden. Maar hoe wordt dit opgelost als er geen woningen zijn. Haastige spoed is zelden goed, maar ruzie in huis doet de kinderen ook geen goed. Sterker nog, dit is waar de kinderen bij een scheiding de meeste trauma’s van oplopen.

Welke mogelijkheden zijn er in geval van een echtscheiding als met dringend op zoek is naar een nieuwe plek of woning?

Tijdelijk verblijf bij familie of vrienden

Aan het begin van een echtscheiding kan iemand vaak terecht bij familie of vrienden. Dit is vaak een tijdelijke oplossing. Daarnaast wordt dit ook vaak ervaren als een zwervend bestaan. Er is immers vaak geen eigen plek en er moet veel rekening worden gehouden met de personen waar je tijdelijk mag verblijven.

Bovendien is deze tijdelijke oplossing vaak niet passend als er ook nog kinderen in het spel zijn. Door het tijdelijke aspect en het gebrek aan ruimte, vormt dit vaak geen stabiele woonomgeving. Dit maakt vaak dat het ook tot discussies leidt in het kader van een omgangsregeling. Het kan er ook voor zorgen dat een rechter oordeelt dat een verblijf van de kinderen bij de verhuisde ouders (tijdelijk) niet in het belang van de kinderen is.

Urgentieverklaring

Veel mensen denken dat zij na een echtscheiding voorrang krijgen op andere woningzoekenden met behulp van een urgentieverklaring. Deze urgentieverklaring werd vroeger regelmatig verleend, echter is een echtscheiding daarvoor niet mee voldoende.  In beginsel komt iemand na een echtscheiding niet meer in aanmerking voor urgentie. Hier is alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen sprake van, waarbij er bovendien aangetoond moet worden dat men alles heeft geprobeerd om de woning te behouden. Helaas is een urgentieverklaring dus geen oplossing meer.

Een vakantiehuis of recreatiewoning

Een vakantiehuis of een recreatiewoning kan ook een tijdelijke oplossing zijn. Het voordeel is dat het een eigen plek biedt aan mensen, doordat zij niet met derden hoeven te gaan samenwonen. Het biedt derhalve rust en een redelijke eigen ruimte. Bovendien kunnen de kosten ook nog enigszins beperkt zijn, afhankelijk van de grootte van de woning. Een nadeel is dat het nog altijd verboden is om hier permanent te wonen, waardoor het ook een tijdelijke oplossing blijft.

Parentshouses

In de afgelopen jaar heeft zich een mooi initiatief ontwikkeld, namelijk Parentshouses. Stichting Parentshouses heeft de ambitie in zoveel mogelijk steden en wijken een toevluchtsoord te openen voor mensen om de eerste fase van een scheiding door te komen.

Een parentshouse biedt tijdelijke huisvestiging voor één van de ouders die ten gevolge van een scheiding geen woonruimte kan vinden in de buurt van de kinderen. De kinderen kunnen derhalve gemakkelijk langskomen. Bovendien zijn de woningen vaak gemeubileerd, zodat er ook voldoende tijd blijft om de spullen in goed onderling overleg te verdelen.

Er zijn al Parentshouses in Deventer, Amersfoort, Amsterdam, Zutphen en Raalte.

Tot slot

Het zoeken naar passende woonruimte na een scheiding blijft moeilijk, waarbij flexibiliteit en creativiteit nodig is. Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben. Neemt u dan gerust contact met ons op.