Na een echtscheiding blijft de verplichting bestaan om voor elkaar en de kinderen te zorgen. Deze financiele verplichting geldt na een huwelijk en na geregistreerd partnerschap en wordt alimentatie genoemd. Er bestaan twee soorten alimentatie: voor de partner en voor de kinderen. Als de een niet genoeg inkomsten heeft, dan kan het zo zijn dat de ander kinderalimentatie en/of partneralimentatie moet betalen.
 

De hoogte van alimentatie
Wat een redelijk bedrag aan alimentatie is, hangt af van veel aspecten. Bij de berekening van de kinderalimentatie en partneralimentatie wordt rekening gehouden met het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeft (de behoefte) en het bedrag dat de alimentatieplichtige kan betalen (de draagkracht).

In ieder geval is het verstandig om een alimentatieberekening te laten maken. Zo kunt u precies zien wat redelijk is in uw specifieke geval. Hoe lang er alimentatie moet worden betaald, is onder andere afhankelijk van de vraag hoe lang het huwelijk heeft geduurd, of er kinderen zijn en of u voor of na 1 juli 1994 bent getrouwd.
 

Hoe lang alimentatie betalen?
Voor kinderen moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen tot zij 18 jaar zijn. Daarna zijn ouders verplicht de kosten van levensonderhoud en studie betalen tot hun kind 21 jaar wordt. Dit heet voortgezette onderhoudsplicht.

De partner moet in principe voor de duur van 12 jaar alimentatie betalen. U kunt ook (onderling) afspreken dat de betaling van de alimentatie korter duurt dan 12 jaar of u kunt dit aan de rechter vragen. Bent u minder dan 5 jaar getrouwd, en heeft u geen kinderen dan hoeft uw partner niet langer alimentatie te betalen dan uw huwelijk heeft geduurd.