Omgang (co-ouderschap)
Voor kinderen is het een ingrijpende gebeurtenis als hun ouders uit elkaar gaan. Bij een aantal kinderen kan dit gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Met name kunnen zij schade ondervinden als ouders hevige en langdurige conflicten hebben. Het is daarom belangrijk dat de ouders beiden hun verantwoordelijkheid nemen en goede afspraken maken over de kinderen.

De meest geschikte manier om als ouders beiden in gelijke mate betrokken te blijven is het co-ouderschap. Uw kind woont dan bij beide ouders met een regelmatige wisseling, bijvoorbeeld om de paar dagen of om de week (om de maand of om het jaar). Ouders dienen uiteraard dicht bij elkaar in de buurt te wonen en heel goed met elkaar te kunnen overleggen en afstemmen. Maar als dat niet lukt, moeten ouders proberen overeenstemming te krijgen over een omgangsregeling.
 

Gezag (gezamenlijk / eenhoofdig)
In de wet is vastgelegd dat ouders die uit elkaar gaan, in principe samen het ouderlijk gezag behouden en dat kinderen en ouders het recht hebben op contact. In de praktijk komt het er vaak op neer dat één van de ouders de dagelijkse zorg op zich neemt, en dat belangrijke beslissingen (zoals schoolkeuze, medische aangelegenheden) door beide ouders samen worden genomen. Gezamenlijk ouderlijk gezag houdt voorts in dat beide ouders het vermogen van hun kind beheren, en dat zij beiden het kind vertegenwoordigen als bijvoorbeeld een paspoort moet worden aangevraagd.

Ouders vinden het vaak lastig om goede afspraken over een omgangsregeling of het co-ouderschap te maken. Niet alleen moeten de ouders veel praktische zaken regelen, maar moeten ze ook nog de emoties van henzelf en de kinderen hanteren.

Mocht u hierover vragen hebben of wenst u de huidige omgangsregeling te wijzigen, neem dan contact met ons op om uw situatie te bespreken. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.