Als beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag over hun kinderen, dienen zij in gezamenlijk overleg beslissingen te nemen over het welzijn van de kinderen. Echter kan het voorkomen dat in het kader van de gezamenlijke gezagsuitoefening tussen ouders een geschil komt te ontstaan (1:253a BW), hierbij kan onder meer gedacht worden aan; 

  • verhuizing van een ouder naar een andere woonplaats;
  • het kiezen van een school;
  • het inschakelen van medische hulp voor de minderjarige;
  • aanvraag c.q. verlenging van een paspoort van de minderjarige;
  • naamswijziging van de minderjarige.

In al deze gevallen waarbij ouders geen overeenstemming bereiken, kunnen de ouders of één van hen zich wenden tot de rechtbank met het verzoek aan de rechter om hieromtrent een beslissing te nemen.

Ons kantoor is gespecialiseerd in dergelijke procedures en kan u bijstaan om een procedure op te starten bij de rechtbank met het verzoek om vervangende toestemming.

Mocht u hierover meer informatie wensen of een vrijblijvend intakegesprek om de mogelijkheden te bespreken, neemt u dan gerust contact met ons op.