Bij een echtscheiding moet u over heel veel dingen nadenken die tijdens uw huwelijk vanzelfsprekend waren. Vanaf 2013 zijn ouders die gaan scheiden verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Maar ook ouders die niet gehuwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden, maar wel beiden belast zijn met het ouderlijk gezag zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan worden de afspraken vastgelegd die gaan over de minderjarige kinderen. U kunt daarbij denken aan afspraken over:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • het bedrag aan kinderalimentatie;
  • omgangsregeling;
  • informatie-uitwisseling over het kind.

Als ouders er zelf niet in slagen om tot een ouderschapsplan te komen, kunnen zij een bemiddelaar in de vorm van een vriend, familielid, mediator of advocaat vragen om te helpen. Als dat geen resultaat biedt, dan moet de rechter uiteindelijk hierover een beslissing nemen.