Na echtscheiding of beëindiging geregistreerd partner blijft de verplichting bestaan om voor elkaar te zorgen. Als de een niet genoeg inkomsten heeft, dan kan het zo zijn dat de ander partneralimentatie moet betalen. Hoe lang er partneralimentatie moet worden betaald, is onder andere afhankelijk van de vraag hoe lang het huwelijk heeft geduurd, of er kinderen zijn en of u voor of na 1 juli 1994 bent getrouwd.

Om de hoogte van de onderhoudsbijdrage te bepalen, is verstandig om een berekening te laten maken om te bezien wat redelijk is in uw specifieke geval. Wat een redelijk bedrag aan partneralimentatie is, hangt af van veel aspecten. Bij de berekening van partneralimentatie wordt rekening gehouden met het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeft (de behoefte) en het bedrag dat de alimentatieplichtige kan betalen (de draagkracht). De behoefte is gerelateerd aan ‘de welstand’ van de partners tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het bedrag aan alimentatie mag de behoefte of de draagkracht niet overstijgen. Het laagste bedrag van de twee vormt dus het maximum.
 

(her)berekening alimentatie
Omdat de hoogte van de alimentatie  van veel factoren afhankelijk is, en deze factoren nadien veelal kunnen wijzigen (o.a. verlaging van het inkomen, komst van een nieuw kind, wetswijzigingen), is het verstandig om een (hernieuwde) alimentatieberekening te laten maken. Zo kan u precies zien wat redelijk is in uw specifieke geval.

Voor het (her)berekenen van de alimentatie, werken wij veelal met vaste tarieven. Zodat u weet waar u aan toe bent. In een eerste intakegesprek kan door ons een inschatting worden gemaakt van de kosten.