Trouwen per 1 januari 2018: Na bijna twee eeuwen komt er een einde aan de algehele gemeenschap van goederen “cd van jou, cd van mij” is daadwerkelijk zo!

Na bijna twee eeuwen zijn de huidige regels omtrent het huwelijk veranderd. Vanaf 1 januari 2018 is er een wetswijziging ingetreden en trouwen mensen niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen.

Voor mensen die na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje stappen en geen huwelijkse voorwaarden opstellen, wordt de beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard.

Wat betekent nu de wetswijziging?

  • Bezittingen en schulden die er voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap waren, blijven ook daadwerkelijk diegene.
  • Erfenissen of schenkingen die voorafgaand aan of tijdens het huwelijk worden verkregen, blijven enkel en alleen degene die deze heeft verkregen. Wel kan de erflater of schenker in het testament bepalen dat de andere partner bijvoorbeeld ook een deel van de erfenis of schenking verkrijgt.
  • Bestond er voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap al een eigen onderneming, dan blijft deze onderneming privé. De partner die de onderneming drijft, moet aan de andere partner een (redelijke) vergoeding betalen. Dit kan worden vergeleken met het salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.

Waarop moeten gehuwden nu (extra) letten?

Nu de nieuwe standaard de beperkte gemeenschap van goederen is, is het bij einde huwelijk van nog groter belang om aan te tonen dat men bij aanvang van het huwelijk over privévermogen c.q. -eigendommen beschikte. Een goede administratie is dan ook van essentieel belang, omdat nu niet meer alles van partijen gezamenlijk is. Het is dan ook zeer raadzaam om eigendomsbewijzen en andere documenten zoals aankoopnota’s goed te bewaren, zodat kan worden aangetoond van wie de bezittingen zijn.

Wat tijdens het huwelijk door beiden is vergaard, blijft ook van hen beiden.

Voor wat betreft erfenissen of grote schenkingen is het verstandig om het testament of de schenkingsakte goed te bewaren ofwel andere documenten over de verdeling van de erfenis. Indien men niet kan aantonen dat hij of zij privébezittingen heeft dan zullen deze bezittingen in de gemeenschap vallen en zal de ex-partner bij echtscheiding aanspraak hebben op de helft van deze bezittingen.

Ten aanzien van de eigen onderneming heeft per 1 januari 2018 te gelden indien men reeds een eigen onderneming had voor het huwelijk, behoeft de waarde van deze onderneming bij een scheiding niet meer te worden verdeeld. Echter indien men tijdens het huwelijk een eigen bedrijf opricht, dan valt dit bedrijf wel in de gemeenschap. Om te voorkomen dat een ondernemer geld oppot in zijn of haar onderneming die hij of zij al voor het huwelijk bezat, zijn ondernemers verplicht om een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid tijdens het huwelijk toe te rekenen aan de gemeenschap. Omdat anders de gemeenschap wordt benadeeld. Jurisprudentie zal echter moeten uitwijzen wat in een dergelijk geval redelijk is.

Wat indien een algehele gemeenschap van goederen niet gewenst is?

Wie geen beperkte gemeenschap van goederen wenst, zal via de notaris huwelijkse voorwaarden moeten laten opstellen.

Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij een eigen woning. Bijvoorbeeld in het navolgende geval. Stel: Men treedt na 1 januari 2018 in het huwelijk en bij aanvang van het huwelijk betrof de woning al gezamenlijk eigendom, maar heeft één van beiden meer vermogen ingebracht dan de ander. Vanwege het gezamenlijk eigendom valt de woning in het gemeenschappelijk vermogen. Het is dan niet meer relevant wat de eigendomsverhouding was bij aankoop. Bij een latere scheiding dient de woning gewoon alsnog fiftyfifty te worden verdeeld. Dit betekent dan ook dat de degene die meer geld in de woning heeft gestoken, zijn geld kwijt is. Ook hier kan dan een gang naar de notaris een oplossing bieden.