Voor kinderen is het een ingrijpende gebeurtenis als hun ouders uit elkaar gaan. Met name kunnen zij schade ondervinden als ouders hevige en langdurige conflicten hebben. Het is dan ook voor een goede ontwikkeling van de kinderen belangrijk dat ouders met elkaar in overleg blijven en gezamenlijk afspraken kunnen maken. Maar helemaal in tijden van crisis, door de uitbraak van het coronavirus, is het belangrijk dat beide ouders hun verantwoordelijkheid nemen en goede afspraken maken over de kinderen.

Sluiting scholen en de zorg voor de kinderen

Nu de regering heeft besloten om de scholen in ieder geval tot en met 6 april a.s. te sluiten en de kinderen voorlopig thuis zullen moeten worden opgevangen, vraagt dit veel flexibiliteit van de ouders. Door de sluiting van de scholen kan een tijdelijke aanpassing van de omgangsregeling wellicht van belang zijn.

Indien beide ouders de kinderen kunnen opvangen, kan in principe de overeengekomen omgangregeling ongewijzigd in stand blijven. Echter indien ouders naast de opvang van de kinderen ook thuis moeten werken, is het van belang dat de ouders in goed onderling overleg tijdelijk andere afspraken kunnen maken. Maar ook indien slechts een van de ouders de kinderen kan opvangen omdat de ander bijvoorbeeld een vitaal beroep heeft, is het van belang dat ouders in onderling overleg tot een (tijdelijke) aanpassing van de omgangsregeling kunnen komen.

Geen overeenstemming tussen de ouders

De ouders zijn in principe verplicht om de omgangsregeling na te komen. Als één van de ouders de omgangsregeling niet nakomt, is er sprake van onttrekking aan het ouderlijk gezag. Mocht een ouder zich – ondanks meerdere aanmaningen – niet houden aan de omgangsregeling bestaat de mogelijkheid om een kort gedingprocedure bij de rechtbank te starten, waarbij de rechtbank wordt verzocht om de andere ouder te verplichten om de omgangsregeling alsnog na te komen. In sommige gevallen kan men de rechtbank dan ook verzoeken om een dwangsom (boete) op te leggen voor iedere keer dat de andere ouder zich niet houdt aan de omgangsregeling. Daarnaast is het mogelijk om in een bodemprocedure bij de rechtbank een wijziging van de omgangsregeling te verzoeken.

Echter heeft de rechtspraak kenbaar gemaakt dat alle rechtbanken/gerechtshoven tot en met ieder geval 6 april gesloten zijn. Alleen de ‘urgente-zaken’ (spoedzaken) gaan door. Een tijdelijke wijziging of niet-nakoming van de omgang zal hier waarschijnlijk niet onder vallen.

Voor ouders is het dan ook des te belangrijker om in deze tijden met elkaar in gesprek te blijven en in onderling overleg duidelijke afspraken te maken over de kinderen.

Mocht het niet mogelijk zijn om in gezamenlijk overleg tot (tijdelijke) andere afspraken te komen, dan is het altijd mogelijk om nader advies in te winnen bij een van onze familierechtadvocaten. Wij helpen u dan graag verder.