U kunt een scheiding samen met uw partner vragen. Maar u kunt ook alleen een scheiding vragen.

Als u het met elkaar eens bent over de echtscheiding en de zaken die er geregeld moeten worden dan kunt u de afspraken vastleggen in een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt een convenant genoemd. U kunt dan via de advocaat (samen) een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Wanneer u het niet met elkaar eens bent dan kan één van de partijen een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. de andere partij wordt dan in de gelegenheid gesteld om hiertegen verweer te voeren.

In beide gevallen geldt, dat u een advocaat nodig heeft omdat echtscheidingsprocedures altijd via de rechtbank lopen. De rechter beslist over uw scheiding of ontbinding van uw huwelijk.