Hoe lang een scheiding duurt hangt helemaal af van hoe snel u tot afspraken komt met uw partner.
 

Bent u het met elkaar eens
Bent u het met elkaar eens over de scheiding en de zaken die u moet regelen. Dan kunt u de afspraken vastleggen in een overeenkomst. Dit heet een convenant. Via de advocaat kan er een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. U kunt dan binnen drie maanden gescheiden zijn.
 

Bent u het niet met elkaar eens
Een echtscheidingsprocedure kost veel tijd. Als het u en uw partner niet lukt om in goed overleg de dingen te regelen, dan kan het zelfs meer dan een jaar duren.
 

Voorlopige voorzieningenprocedure
Soms kan de (echt)scheidingsprocedure niet worden afgewacht en moeten er al eerder zaken geregeld worden, dan kunt u via een advocaat bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. De rechter neemt dan alvast een beslissing over de dingen waar u geen overeenstemming over kunt bereiken, zoals bijvoorbeeld

  • Wie blijft er in het huis wonen;
  • Bij wie blijven de minderjarige kinderen voorlopig wonen;
  • De verdeling van zorg en opvoeding van de kinderen;
  • De alimentatie voor de kinderen en/of de partner.